Kto sme a čo je náš cieľ?


Teach for Slovakia je súčasťou prestížneho medzinárodného programu Teach for all, ktorý funguje v takmer 40-tich krajinách sveta. 

Misiou Teach for Slovakia je budovať komunitu súčasných a budúcich lídrov, ktorí nám pomôžu dosiahnuť našu víziu v triedach, na školách a v spoločnosti: 

"Aby raz všetky naše deti mali vzdelanie, ktoré im dá šancu v živote uspieť." 


Prečo to robíme?

 • Našim dlhodobým cieľom je zlepšiť celkovú kvalitu vzdelávacieho systému a znížiť nerovnosť v našej spoločnosti.
 • Nízka kvalita vzdelávacieho systému 

 • Celoštátne naši žiaci dosahujú na medzinárodných meraniach ich základných zručností alarmujúce výsledky - sme 30. krajina z 33. krajín OECD (štúdia PISA, 2012). 
 • Vysoká nerovnosť v prístupe ku kvalitnému vzdelaniu

 • Slovensko je na poslednej priečke v rebríčku 70. krajín, ktorý meria vplyv sociálno-ekonomického zázemia na výsledky žiakov v škole (štúdia PISA, 2012) . Žiakov zo slabších pomerov u nás spoločnosť odsudzuje už pri narodení - veta "Kde sa narodíš, tam aj zostaneš" , je na Slovensku pravdivejšia ako napríklad v Rumunsku, Bulharsku alebo v Brazílii.
 

Ako to dosiahneme?

 • Dvojročný intenzívny program

 • Po absolvovaní intenzívneho vstupného tréningu vybraní účastníci strávia dva roky ako učitelia na základnej škole na plný úväzok. Vďaka ich intenzívnej a neľahkej práci s deťmi a komunitami školy si ďalej rozvíjajú svoje líderské schopnosti, ktoré priamo využívajú na rozvoj svojich žiakov po akademickej a osobnostnej stránke. Sú intenzívne podporovaní rôznymi kurzami, koučmi a mentormi, aby dosiahli čo najlepšie výsledky. 
 • Pôsobenie po programe

 • Absolvovanie programu je vďaka prísnym kritériám výberu, bohatému vzdelávaciemu konceptu a podpore významných slovenských lídrov výnimočným štartom akejkoľvek kariéry. Po ukončení majú absolventi na výber - buď zostanú v školstve alebo sa rozhodnú ho opustiť a pokračovať v napĺňaní našej vízie cez iné oblasti, ako napríklad biznis, politika či médiá.
   

Teach for Slovakia vstúpila do druhého roku pôsobenia


Pozrite si dôležité momenty štartu prvého ročníka Teach for SlovakiaViac lídrov.

To je to, čo nášmu školstvu najviac chýba. Preto každý rok vyhľadávame a zapájame do Teach for Slovakia absolventov slovenských i zahraničných vysokých škôl s veľkým líderským potenciálom.


 
 • Tí idú na dva roky učiť na základnú školu, kde vďaka svojim zručnostiam, vysokému nasadeniu v triede i mimo školy a našej podpore dokážu meniť životy detí, byť partnerom riaditeľovi v rozvoji celej školy, ako aj inšpirovať ďalších mladých ľudí k práci pre školstvo. Zároveň, po dvoch rokov na školách, často vo veľmi ťažkých podmienkach, pochopia naše školstvo ako málokto iný, aby neskôr cez svoje kariéry v biznise, školstve, politike, či médiách boli motorom pre jeho zlepšenie.
Teach for all


Teach for Slovakia je súčasťou prestížneho medzinárodného programu Teach for All, ktorý úspešne funguje vo viac ako tridsiatich krajinách sveta.Pod záštitou:               Hlavní partneri: