Kto sme?

Sme full time program intenzívneho osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych absolventov VŠ, ktorí chcú posunúť Slovensko vpred.

Sme rastúca komunita ľudí, ktorí sa snažia na sebe makať a viesť zmeny v našom okolí, aby sa naša vízia stala realitou:

„Aby všetky naše deti mali šancu uspieť.“

Teach for Slovakia je najintenzívnejší program osobnostného a profesionálneho rozvoja na Slovensku, budujúci komunitu lídrov, tak nesmierne dôležitú pre dosiahnutie našej vízie.

Prečo existujeme?

Situácia na Slovensku je alarmujúca:

section-1
Slovensko je 30. z 33.
krajín v OECD podľa meraní funkčných zručností

section-2
28% žiakov
 

na Slovensku vo veku 15 rokov nemá základnú čitateľskú gramotnosť

section-3
4% študentov

študujúcich na VŠ, ktorých rodičia nedokončili strednú školu

Na Slovensku existuje vysoká nerovnosť v prístupe ku kvalitnému vzdelaniu.
Sme na poslednej priečke v rebríčku 70. krajín,ktorý meria vplyv sociálno-ekonomického zázemia na výsledky žiakov v škole. Žiakov zo slabších pomerov u nás spoločnosť odsudzuje už pri narodení – veta “Kde sa narodíš, tam aj zostaneš”, je na Slovensku pravdivejšia ako napríklad v Rumunsku, Bulharsku alebo v Brazílii. (štúdia PISA, 2012)

Vízia

Aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť 

  • Chceme, aby každé dieťa na Slovensku malo vedomosti, zručnosti a zážitky, ktoré potrebuje, aby malo možnosť objaviť svoje silné stránky, talenty a záľuby, a aby malo reálny výber svojich ďalších krokov po ukončení povinnej školskej dochádzky.
  • Chceme, aby úspech dieťaťa v škole a v živote nebol limitovaný jeho sociálno-ekonomickým zázemím.
  • Chceme, aby Slovensko bolo krajinou vzdelaných a šťastných ľudí, ktorí sa vedia postarať o seba a o svoje rodiny.

Ako ju chceme dosiahnuť

Vyhľadávame aktívnych mladých ľudí, s dokončeným vysokoškolským vzdelaním, u ktorých vidíme potenciál viesť zmeny potrebné na uskutočnenie našej vízie

Poskytujeme im intenzívny dvojročný program osobnostného a profesionálneho rozvoja s inšpiratívnou komunitou a s každodennou šancou veci reálne meniť

Podporujeme absolventov programu, aby viedli čoraz väčšie zmeny z rôznych strán a oblastí na dosiahnutie našej vízie

Poslanie

Vytvárame komunitu lídrov, ktorí spoločne pracujú na zmenách v školách i mimo nich, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť.

Lídrom sa nikto z nás nenarodil a aby sme vedeli efektívne viesť druhých, musíme v prvom rade zamakať na sebe. Potrebujeme relevantné skúsenosti, schopnosť reflektovať svoje neúspechy, podporu inšpiratívnych ľudí a hlavne odhodlanie urobiť všetko pre to, aby sme dosiahli svoj cieľ.

Naším poslaním je dať šancu aktívnym absolventom vysokých škôl vybudovať v sebe líderské schopnosti cez každodenné výzvy, feedback a reflexiu. Poskytujeme im šancu uskutočňovať zmeny od prvého dňa. Prepájame ich s úspešnými lídrami Slovenska a taktiež medzi sebou a dávame im skúsenosti, ktoré v nich vybudujú to odhodlanie urobiť všetko, čo je v ich silách, aby sa naša vízia stala na Slovensku realitou.

Hodnoty

Naše hodnoty sú piliermi, na ktorých staviame, aby sme dosiahli našu víziu. Sú to princípy, podľa ktorých sa snažíme ako tím riadiť a konať, lebo veríme, že nám pomôžu dosiahnuť našu víziu.

Viera, že sa to dá
Veríme v potenciál zlepšovať sa každého dieťaťa, nás i spoločnosti. Máme odvahu vytýčiť si veľké ciele a v každej situácii si udržujeme nádej a pozitívny prístup a sústreďujeme sa na hľadanie riešení.

Proaktivita
Preberáme zodpovednosť za dosahovanie svojich cieľov a svoj rozvoj. Keď čelíme výzvam, iniciatívne robíme potrebné kroky k zlepšeniu. Neváhame požiadať o pomoc.

Spoločný úspech
Uvedomujeme si, že našu víziu dosiahneme, len ak budeme spolu makať na spoločných cieľoch a vzájomne si pomáhať. Preto budujeme vzťahy založené na dôvere a empatii, zaujímame sa o situáciu druhých a hľadáme oblasti, kde môžeme práve my pomôcť.

Profesionalita
Hovoríme to, čo si myslíme a dodržujeme, čo sľúbime. Svoju prácu dodávame načas a vo vysokej kvalite, poskytujeme konštruktívnu spätnú väzbu, a rešpektujeme očakávania prostredí, kde pôsobíme.

Naši účastníci

Štefánia Vargová
Od malička tvrdili, že neobsedí a jej žiaci v Hondurase ju prezývali “La Tormenta” (prekl. búrka)…

Juraj Čokyna
študoval politológiu na Univerzite Komenského, neskôr aj na Central European University v Budapešti…

Rebecca Murray
 študovala európske štúdiá a medzinárodné vzťahy na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas…

Lukáš Ivica
vyštudoval matematiku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky v Bratislave. Ešte počas strednej školy…

Naši ambasádori

Anežka Marková
študovala právnickú fakultu na Trnavskej univerzite a počas týchto štúdií vzdelávala ako dobrovoľníčka…

Lenka Kožárová
Lenka Kožárová študovala politológiu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s ročným štúdiom na jednej z najväčších…

Tomáš Horváth
študoval európske štúdiá na FSEV UK v Bratislave a v rámci študijného pobytu aj na University of Groningen kde …

Soňa Koreňová
študovala politológiu na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Počas štúdia…

Náš tím

Kristína Uhlíková
študovala angličtinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracovala najskôr v týždenník…

Peter Hliničan
sa po strednej škole strávenej na bratislavskom Gymnáziu Ladislava Sáru vydal študovať do Anglicka na University of Bedfordshire…

Erik Tomásch
nadobudol teoretické znalosti o svete na bilingválnom gymnáziu v Poprade a na Freie Universität…

Mária Leitnerová
študovala medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave a vo Fínsku. Pred programom Teach for Slovakia…

Naša správna rada

Anton Zajac 
vyštudoval teoretickú fyziku na UK v Bratislave, neskôr pôsobil na STU. Stál pri zrode americkej časti spoločnosti…

Federika Plesník 
Momentálne na materskej dovolenke. Predtým vyše 5 rokov z pozície členky predstavenstva a riaditeľky vydavateľstva W PRESS a.s….

Daniel Bútora 
je projektovým manažérom a lektorom FBE v oblasti projektového manažmentu, leadershipu a rozvoja…

Hanka Chlupíková 
vyštudovala slovenský jazyk – hudobnú výchovu na vtedajšej Pedagogickej fakulte v Nitre v rokoch…

Stanislav Boledovič
Founder & CEO

Je absolventom Fakulty managementu Univerzity Komenského. Pôsobil desať rokov vo finančnom sektore, najskôr v poradenskej spoločnosti McKinsey & Company, neskôr spoluzakladal slovenskú poradenskú firmu Aspiro. Má dve dcéry a rastúce obavy o budúcnosť krajiny, a preto sa posledné roky naplno venuje iniciatívam spoločenských zmien v oblasti vzdelávania, ktorého (ne)kvalita má najväčší vplyv na budúcnosť krajiny. Je spoluzakladateľom Nexterie a priniesol na Slovensko medzinárodné programy Global shapers a Teach For All. Aktuálne pôsobí ako CEO Teach for Slovakia a v uplynulom roku bol tiež hovorcom predvolebnej kampane A Dosť! pre zmenu školstva.

Niektoré jeho myšlienky spoznáte tu:
Videl som, ako sa dá zachrániť upadajúce školstvo. Ideme na to?
Okrádame naše deti?
Chceme nových lídrov
Hurá do školy?
"O 25 rokov môžeme aj my podobne ako vo Washingtone D.C. oslavovať, že máme jeden z najlepších systémov školstva v okolí, ktorý umožňuje, aby deti tejto krajiny mali šancu na kvalitné vzdelanie a úspech v živote."
Anna Symington-Maar
Head of Programme

Anna Symington-Maar získala francúzsku maturitu v Singapure, ktorý využívala aj ako odrazový mostík na precestovanie väčšiny krajín Ázie. Vyštudovala fyziku a filozofiu na King's College London pred tým, ako si na tri roky vyskúšala učenie na základných školách v ťažkých podmienkach v Londýne a v Nepáli. Zručnosti, ktoré sa naučila ako učiteľka, využíva dodnes vo vedení tímov a štartovaní komplexných projektov. Neskôr získala Master’s v medzinárodnom vzdelávaní na Oxforde, ktorý uplatnila v UNESCU v Paríží a na projektoch v Indii a v Thajsku venujúcim sa vzdelávaniu učiteľov a nastavovaniu relevantných systémových politík pre podporu start- upov vo vzdelávaní. Blízke su jej deti, ktoré často navštevuje na partnerských školách po celom Slovensku, horolezectvo, lyžovanie a neustále učenie sa. Momentálne sa učí hrať na klavíri a popritom dúfa, že Slovensko sa čoskoro stane krajinou, kde nebude až také ťažké zostať žiť.

Niektoré jej myšlienky spoznáte tu:
Anna Maarová: Rovnaká šanca pre deti na hrade aj v osade
Začínala v Nepále, v Londýne ju žiaci zbili, na Slovensku chce školy bez päťkárov
"With great power comes great responsibility."
Leo Graham-Dullaert
Head of Recruitment, Selection & Marketing

Slovensko z Veľkej Británie, kde pôsobil v oblastiach vzdelávania a medzinárodného rozvoja. Je absolventom programu Teach First, ktorý je britskou verziou programu Teach for Slovakia, v rámci ktorého sa stal kvalifikovaným učiteľom a ambasádorom s víziou jedného dňa viesť vlastnú organizáciu. Študoval na SOAS a King’s College London a neskôr viedol tím zdravotného personálu v Zambii. Po návrate späť domov sa stal manažérom tímu selektorov, viedol všetky výberové centrá do programu Teach First vo Veľkej Británii a vyberal tak z viac ako 4000 najsľubnejších kandidátov do programu každý rok. Neskrýva svoju vášeň pre motorky a najnovšie HR postupy vo výbere kandidátov a pre zlepšenie systémov, aby všetky deti mali šancu uspieť. Do Bratislavy sa presťahoval, aby sa stal riaditeľom Náboru, výberu a marketingu v Teach for Slovakia.

"Those who profess to favor freedom and yet depreciate agitation, are people who want crops without ploughing the ground... The struggle may be a moral one, or it may be a physical one, or it may be both. But it must be a struggle. Power concedes nothing without a demand. It never did and it never will.” (Frederick Douglass)
Kristína Uhlíková
Head of Mentors

Kristína študovala angličtinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracovala najskôr v týždenníku .týždeň a v kníhkupectve Artforum. Neskôr pôsobila ako učiteľka a zástupkyňa riaditeľa na Cirkevnej základnej škole Narnia v Bratislave. V tomto období absolvovala letné vzdelávanie na Wheaton University v Chicagu. Niekoľko rokov viedla detský spevácky zbor a spoluorganizovala diskusie pre mladých Naboso. V programe Teach for Slovakia pracuje ako mentorka a školiteľka a obzvlášť oceňuje možnosť spoznávať aj iné kaviarne ako tie bratislavské - napríklad Radosť v Bardejove alebo Halmi v Košiciach.

"Ľudia sa učia od tých, ktorých majú radi." David Brooks
Roman Veverka
Mentor

Roman študoval na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci, kde sa venoval akademickej debate a vyhral cenu o najlepšieho rečníka Slovenskej debatnej ligy 2008. Ukončil teológiu na Univerzite Karlovej v Prahe, kde viedol aktivity pre chlapcov v evanjelickom cirkevnom zbore. V Teach for Slovakia pôsobil ako účastník v prvej kohorte a snažil sa rozvíjať vzdelanie a charakter detí v Poprade. Vďaka dvom rokom intenzívneho osobnostného a profesionálneho rozvoja v programe sa dnes teší, že je mentorom pre ďalších účastníkov v programe a nadobúda ďalšie cenné skúsennosti v oblasti koučingu a mentoringu, ktoré sa mu zídu v jeho kariére. Vo voľnom čase ho nájdete na futbalovom zápase (fyzicky alebo virtuálne) alebo na rôznych akciách nášho partnera Divé Maky.

"Celá myšlienka Teach for Slovakia ma nadchla a okrem toho cítim morálnu povinnosť 'vrátiť' školstvu nejakým spôsobom to, čo mi dalo."
Flo Symington-Maar
Head of Participant Programme

Flo vyrástla v Bath v Anglicku. Študovala na Cambridge University a absolvovala program Teach First v škole s vysokým počtom žiakov, ktorí žiadali o azyl, žiakov z imigrantských rodín a žiakov, ktorí žili v rodinách v generačnej chudobe. Vďaka tejto skúsenosti si vybudovala neskutočné organizačné, analytické a improvizačné zručnosti, ako aj odhodlanie urobiť čokoľvek pre “jej” deti, vďaka ktorým už ako vedúca oddelenia vedy na škole zvýšila výsledky žiakov na GCSE z 22% na 94%. Má vyštudovaný Master’s in Leadership z Institute of Education. V 2012 začala koučovať riaditeľov škôl najprv vo Veľkej Británii a neskôr v Indii. Následne pripravovala účastníkov programu v Teach for Thailand a aktuálne pôsobí v Teach for Slovakia v tíme tréningov a podpory a merania dopadu

"A strong education system will support all the key changes in a nation."
Simona Lučkaničová
Talent Recruiter

Simona je absolventka Európskych štúdií na Univerzite Komenského v Bratislave. Získala medzinárodné pracovné a štúdijné skúsenosti s prácou s deťmi na školách v Španielsku, Francúzsku, rovnako ako plánovaním, organizovaním a absolvovaním mnohých zahraničných letných škôl, modelov EÚ a projektov Erasmus+. Rozhodla sa opustiť Ministerstvo financií SR, aby svoju energiu a kreativitu mohla využívať v komunikácii so záujemcami o program Teach for Slovakia ako talent recruiter, a tak mala väčšiu zodpovednosť a priamy dopad na pozitívne zmeny na Slovensku. Má neskutočný hudobný a spevácky talent, ktorý vybrúsila rokmi práce, a o ktorý sa rada podelí pri tímových akciách.

"Nič veľké nebolo nikdy dosiahnuté bez nadšenia.” (Ralph Waldo Emerson)
Lenka Svoradová
Head of Recruitment and Selection

Lenka vyštudovala politológiu na Univerzite Komenského, od roku 2011 pracovala v recruitmente a headhuntingu v súkromnom sektore. V Teach for Slovakia začala pracovať novembri 2016, lebo túžila po zmysluplnej práci. Je motivovaná víziou, zlepšením situácie detí na Slovensku a inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí ju každý deň obklopujú. Momentálne vedie recruitingový tím a výberové procesy.

"Everything can be taken from a man but one thing: the last of the human freedoms—to choose one’s attitude in any given set of circumstances." (Viktor Frankl)
Peter Hliničan
Events & Marketing

Peter sa po strednej škole strávenej na bratislavskom Gymnáziu Ladislava Sáru vydal študovať do Anglicka na University of Bedfordshire. Po piatich rokoch strávených na upršaných ostrovoch, sa najprv presunul do Španielska a následne do Čile, kde ako dobrovoľník v rámci rozvojového programu OSN učil rok angličtinu. Po dobrodružstve v Južnej Amerike sa vrátil do Londýna, kde dokončil štúdium na University College London. Následne začal sprevádzať pre slovenskú cestovnú kanceláriu BUBO Travel Agency, s ktorou prešiel viac ako 40 krajín sveta, vrátane Severnej Kórey, Afganistanu, Pakistanu, Surinamu, Venezuely a Francúzskej Polynézie. V Teach for Slovakia pôsobí v tíme náboru a marketingu.

"Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life." (Terry Pratchett)
Mária Šroková
Operations Manager

Marienka je absolventkou odboru Európske štúdia na FSEV-ke, ku ktorému ju motivoval jej ročný pobyt v Írsku. Keďže jej škola plne neuspokojovala jej potreby, rozhodla sa absolvovať aj vzdelávaco- formačný program v Kolégiu Antona Neuwirtha. Následne si tam vyskúšala rolu recruitera a koordinátora stredoškolských projektov. Medzi tým sa aktívne venovala deťom ako dobrovoľník v projekte DcuK vo svojom rodnom meste, Žiline. Práca s deťmi a ich rodičmi ju napokon spolu s niekoľkými dobrovoľníkmi priviedla k myšlienke založenia Rodinného centra. Momentálne je v Teach for Slovakia na pozícii Operations manager a v tíme Training and support, kde našla prácu, ktorá má zmysel.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua."
Veronika Pavlíková Klindová

Veronika vyštudovala žurnalistiku, počas stáže v Transparency International Slovensko poukázala na netransparentné hospodárenie starostu Mútneho a pochybný tender SPU v Nitre. Novinárčine sa priúčala v redakcii TRENDu, kde sa venovala zdravotníctvu. Túžba po práci, ktorá dáva zmysel a zvedavosť, ako funguje naše vzdelávanie, ju priviedla do Teach for Slovakia. Prvý rok spoznala prostredie špeciálneho školstva na Spojenej škole internátnej v Levoči, druhý rok strávila na klasickej sídliskovej škole v bratislavskej Vrakuni. Počas pôsobenia v školstve taktiež založila projekt na motiváciu detí Prečo škola?. Dnes sa teší z prvorodeného syna a pripravuje rubriku vzdelávanie a školstvo v .týždeň.

Niektoré jej myšlienky spoznáte tu:
Rozhovor s Veronikou Klindovou, absolventkou programu Teach for Slovakia a stážistkou na MŠVVaŠ SR
Prečo škola? (Youtube)
"Ja by som nevedela odísť zo Slovenska. Drží ma späť viera v túto malú krajinu v strede Európy. Po skúsenostiach z Teach for Slovakia chcem sprostredkovať verejnosti skutočný obraz základných škôl a vzdelávania spolu s možnosťami, čo sa s tým dá robiť.”
Igor André

Igor absolvoval štúdium politológie v roku 2009 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Od štátnej úrovne navrhovania riešení pre zlepšenie oblasti vzdelávania rómskych detí sa cez mimovládny sektor dostal až k programu Teach for Slovakia. Mal to privilégium učiť prevažne rómske deti v Nálepkove na Spiši. Ostal verný téme – v spolupráci s tímom splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Antonom Marcinčinom pomáha rozbiehať program svojpomocnej bytovej výstavby a sociálneho podnikania pre marginalizované komunity v okrese Kežmarok. Miluje slovenské hory, rád spoznáva zabudnuté zákutia Slovenska. O tom všetkom aj o inom rád diskutuje pri víne s priateľmi.

"V Teach for Slovakia som pochopil, že práca je základom pre vykročenie z bludného kruhu chudoby. Preto sa chcem v horizonte 5-10 rokov venovať oblasti sociálneho podnikania v sociálne vylúčených komunitách a tým prispievať k sociálnej zmene na lokálnej úrovni."
Soňa Koreňová

Soňa študovala politológiu na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Počas štúdia veľa cestovala a spoluzaložila lokálnu “pobočku” mládežníckej siete Erasmus Student Network. Vtedy vzplanula jej vášeň k neformálnemu vzdelávaniu, a preto sa vďaka Teach for Slovakia následne na dva roky ocitla na základnej škole v Plaveckom Štvrtku. Je spoluzakladateľkou OZ Cesta mladých, ktorá pracuje so znevýhodnenou mládežou prostredníctvom podpory počas štúdia na stredných školách. Aktuálne pracuje v Iuvente, kde kultivuje svoju vášeň k neformálnemu vzdelávaniu, inklúzií a medzinárodným výmenám. Taktiež vypomáha mladým talentovaným rómskym ľuďom vďaka Divým makom.

"Kto keď nie ja, kedy keď nie teraz?."
Lucia Ivicová

Lucia silná lokalpatriotka (alebo stačí Prešovčanka), ktorá 6 rokov motivovala mladých v meste k aktivite, záujmu o verejné dianie a cez neformálne vzdelávanie inšpirovala žiakov k práci na sebe. Ťahala ju myšlienka, že my, mladí, sme generácia, ktorá sa pomaly stane hlavným hýbateľom v spoločnosti, a preto musí na sebe makať. Rozhodla sa preto aj sama na sebe intenzívne makať v programe TFS, kde cez prácu učiteľky matematiky v škole v rómskej osade, všetky školenia, podporu mentora a stretnutia so zaujímavými ľuďmi získala mnoho vedomostí, zručností a hlavne formovala svoje postoje, čo momentálne využíva a prináša v súčasnej práci na Ministerstve školstva ako asistentka štátneho tajomníka. Niektoré jej myšlienky a prácu spoznáte tu:

Niektoré jej myšlienky spoznáte tu:
Teach for Slovakia – Videoblog Lucie Kažimírovej
...I Prešov | Lucia Kazimirova | TEDxPrešov
Kažimírová: Smutnú zastávku si nesiem so sebou….
Lucia vďaka MOSTu objavila líderstvo
"Teach for Slovakia je úžasná myšlienka. Neskôr chcem dopomôcť k vytvoreniu školy v chudobnej lokalite, kde budú chodiť deti s radosťou a s pocitom, že má pre nich význam."
Michal Božík >

Michal Božík sa dlhodobo venuje výskumu videohier. Vyštudoval psychológiu a počas štúdia natočil dokumentárny film Cesta Hrdinu. Po skončení štúdia sa rozhodol investovať do svojho profesionálneho rastu v programe Teach for Slovakia. Prvý rok pôsobil v Poprade a druhý rok v Malackách, kde tiež viedol krúžok počítačových hier. V súčasnosti pôsobí ako herný dizajnér v spoločnosti Pixel Federation a vedie projekt Vĺčatá.sk. Publikuje články a prednáša o videohrách vo vzdelávaní. Zručnosti, ktoré získal v Teach for Slovakia, využíva pri manažovaní redakcie portálu Vĺčatá, pre ktorý má veľké sny - aby prinášal rodičom a učiteľom potrebné informácie o všetkých typoch médií, aby pomáhali ich deťom rásť.

"Chcel by som byť pri zavádzaní gamifikačného prístupu do vzdelávania. Rád by som sa venoval využitiu hier a herných prvkov vo vzdelávaní. V súčasnosti pripravujem redesign webu Vĺčatá a jeho prepojenie so školami pomocou prednášok rodičom."
Anežka Marková >

Anežka Marková študovala právnickú fakultu na Trnavskej univerzite a počas týchto štúdií vzdelávala ako dobrovoľníčka odsúdených v mužskej a ženskej väznici. Počas strednej a vysokej školy viedla stretká a formovala mladých u Saleziánov a v UPeCe. V rámci Teach for Slovakia pracovala na Základnej škole v Plaveckom Štvrtku a Šarišských Bohdanovciach. Aktuálne je jednou z prvých ambasádorov TFS a ostala pracovať v neziskovom sektore - v rámci OZ Eduma na budovaní kritického myslenia u žiakov a študentov. Rovnako sa venuje scitlivievaniu spoločnosti a poukazovaniu na výzvy školstva, nerovnosti vo vzdelávaní a problémoch v menej rozvinutých regiónoch cez médiá.

Niektoré jej myšlienky spoznáte tu:
Bol to treskot, keď padali stereotypy
Právnička odišla z advokátskej kancelárie, učila dva roky deti z rómskej osady
"Okrem cieľovej skupiny mladých ľudí a formovanie ich kritického myslenia prostredníctvom rôznych možností, moje srdce ostáva stále pri väzňoch a raz by som sa rada vrátila k vzdelávaniu a resocializácii väzňov."
Roman Veverka >

Roman Veverka študoval na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci, kde sa venoval akademickej debate a vyhral cenu o najlepšieho rečníka Slovenskej debatnej ligy 2008. Ukončil teológiu na Univerzite Karlovej v Prahe, kde viedol aktivity pre chlapcov v evanjelickom cirkevnom zbore. V Teach for Slovakia pôsobil ako účastník v prvej kohorte a snažil sa rozvíjať vzdelanie a charakter detí v Poprade. Vďaka dvom rokom intenzívneho osobnostného a profesionálneho rozvoja v programe sa dnes teší, že je mentorom pre ďalších účastníkov v programe a nadobúda ďalšie cenné skúsennosti v oblasti koučingu a mentoringu, ktoré sa mu zídu v rôznych oblastiach. Vo voľnom čase ho nájdete na futbalovom zápase (fyzicky alebo virtuálne) alebo na rôznych akciách nášho partnera Divé Maky.

"Celá myšlienka Teach for Slovakia ma nadchla a okrem toho cítim morálnu povinnosť 'vrátiť' školstvu nejakým spôsobom to, čo mi dalo."
Slávka Heželyová

Slávka Heželyová absolvovala medzinárodný IB program na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave a študovala Bunkovú biológiu na University of Edinburgh. Vedu opustila, aby sa venovala téme vzdelávania. Po univerzitnom štúdiu nastúpila do Teach for Slovakia, kde učila na základnej škole v Nálepkove. Momentálne učí pre organizáciu Edulienka.

"Dnes vidím, že bez pomocnej ruky zvonku je takmer nemožné vymaniť sa zo začarovaného kruhu generačnej chudoby. Práve v tom môže pomôcť učiteľ, škola a Teach for Slovakia."
Zuzana Veverková

Zuzana Veverková študovala na bilingválnom Evanjelickom gymnáziu v Tisovci. Láska k jazykom ju zaviala späť do Banskej Bystrice, jej rodného mesta, kde absolvovala štúdium tlmočníctva a prekladateľstva. Vyštudovala tiež teológiu na Univerzite Karlovej, kde okrem intenzívnej práce s mladými v miestnom cirkevnom zbore (napr. ako dirigentka spevokolu) mala tiež možnosť niekoľkokrát sa zúčastniť na archeologických vykopávkach v Izraeli skrz katedru Starého zákona. V Teach for Slovakia mala možnosť spoznať široké spektrum slovenského školstva, kde sa najprv venovala deťom z nultého ročníka v Huncovciach a neskôr štvrtákom v Poprade.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua."
Alexander Jakubčo

Alexander Jakubčo je absolventom pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Počas štúdií absolvoval úspešne stáž na Ministerstve obrany v kancelárii štátneho tajomníka, Slovak Telekome, TASR a rok pracoval ako lektor slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. Od života dostal privilégium učiť dva roky mimoriadne nadané deti v BA. Založil krúžok Prepojenie školy s vonkajším svetom, kde spoločne z ľuďmi z vrcholového biznisu robil workshopy pre deti. Aj na základe jeho schopnosti, motivácie a prístupu k deťom bol v roku 2014 finalistom celoslovenskej súťaže o najobľúbenejšieho učiteľa na Slovensku Zlatý Amos. V programe TFS slúžil pre deti z rómskej osady v Stráňach pod Tatrami, kde sa stretával s najrôznejšími ľudskými emóciami a reakciami. Cez osobný mentoring a úprimné rozhovory s Antonom Zajacom sa dostal k príležitosti absolvovať jazykový kurz v San Diegu, kde mal možnosť spoznať mnohorakú kultúru vzťahov. Na záver programu bol na stáži na Ministerstve školstva, kde prinášal nažité skúsenosti z terénu. Momentálne získava skúsenosti zo súkromného školstva. Skúsenosti a energiu, ktorú získal chce využiť pre službu druhým. Dar životnej sily chce vložiť vo všetkej plnosti do vzťahov, aby všetci mali prospech z toho, čo získal a nažil. Má veľkú túžbu byť pri zmene vzdelávania, aby školstvo bolo funkčné a moderné.

Niektoré jeho myšlienky spoznáte tu:
Trochu inak s Adelou Banášovou: Alexander Jakubčo/ učiteľ
Žiak môže byť akýkoľvek a kdekoľvek, no najdôležitejšie pre každé dieťa je to, akého má učiteľa
Blog N: Alexander Jakubčo a Youtube: Alexander Jakubčo
"Myslím si, že ideálny minister školstva by mal mať tri kľúčové ingrediencie. Prvou je niekoľkoročná služba priamo v školstve ako učiteľ, druhá je spoznať svet čísel vo veľkom biznise a tretia získať základnú charakternú paradigmu ľudskosti v politike. V súčasnosti mám nažitú prvú ingredienciu."
Tomáš Horváth

Tomáš Horváth študoval európske štúdiá na FSEV Univerzita Komenského v Bratislave a v rámci študijného pobytu aj na University of Groningen v Holandsku. Niekoľko rokov pracoval v mimovládnom sektore, kde sa venoval fundraisingu, vedeniu dobrovoľníkov a organizovaniu viacerých ročníkov medzinárodnej konferencie Stredoeurópske fórum. Tomáš rád píše, fotografuje a cestuje vlakom. Už druhý rok učí na základnej škole v Markušovciach, kde sa okrem iného sústreďuje na budovanie charakteru u detí - ktoré už pod jeho vedením vyhrali po prvý krát v živote súťaž. Jeho túžbou je pôsobiť v Teach for Slovakia aj naďalej, ešte hlbšie porozumieť slovenskému školstvu a raz, spolu s ďalšími zanietenými ľuďmi, rozbehnúť školu pre deti, ktoré to najviac potrebujú.

"Podeliť sa o vedomosti, ku ktorým sa mnohé deti na Slovensku z rozličných dôvodov nemajú ako dostať vnímam ako svoje poslanie. Verím, že úlohou 'lídra' nie je ani tak viesť, ako skôr deti na túto cestu poznania nasmerovať a doprevádzať ich na nej."
Pavla Solivarská
Talent recruiter

Pavla Solivarská bola počas strednej školy členkou slovenského atletického reprezentačného tímu. Stala sa niekoľkonásobnou majsterkou Slovenska v atletike v behoch na 1500 m a 3000 m cez prekážky. Reprezentovala Slovensko na Majstrovstvách Európy družstiev, ako aj na juniorských Majstrovstvách Európy, kde obsadila 12. miesto v behu na 3000 m cez prekážky a vytvorila slovenský juniorský rekord. Na základe športových výsledkov dostala štipendium na štúdium v USA. Neskôr študovala teológiu a náboženské štúdia v Belgicku na KU Leuven. Stala sa prvou nebelgickou prezidentkou na belgickom medzinárodnom internáte. Dnes pôsobí v programe Teach for Slovakia ako učiteľka matematiky a angličtiny v Malackách a využíva svoju neskutočnú energiu a vášeň pre dosiahnutie čo najväčšieho pokroku u svojich žiakov. V budúcnosti by chcela rozbehnúť vynikajúcu školu pre deti zo znevýhodneného prostredia. Ešte predtým sa však snaží z pozície Talent recruiter rozšíriť rady programu Teach for Slovakia.

"Program Teach For Slovakia zodpovedá mojej vízii o zmysluplnej práci. Pomoc druhým ľuďom - deťom, profesionálne napredovanie a v neposlednom rade podieľanie sa na tvorení lepšieho Slovenska, sú ciele, s ktorými sa úplne stotožňujem."
Arnold Kiss

Arnold Kiss je aktívny sympatizant pohody, ktorého trápi, že slovenské školstvo nevychováva ľudí k občianstvu. Ako bude potom naša krajina vyzerať o 30 rokov? Tak sa rozhodol zozbierať študijné aj mimoštudijné skúsenosti zo Slovenska aj zahraničia (NL, BE), organizovať v zahraničí akcie pre študentov a organizácie ako AIESEC, AEGEE a univerzitné fakultné kluby a odmietnuť ponuky z Cambridgu a Ministerstva zahraničných vecí aby sa mohol venovať slovenskému školstvu a zmene v tejto sfére cez program Teach for Slovakia a jeho kariérnu podporu. Lebo aj veľká zmena sa začína v každom jednom z nás.

"Audaces fortuna iuvat. - Odvážnym praje šťastie"
Lenka Kožárová

Lenka Kožárová študovala politológiu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s ročným štúdiom na jednej z najväčších univerzít v Poľsku. Popri štúdiu sa intenzívne venovala mládežníckej politike a dodnes pôsobí v organizácii Nová Generácia, kde sa snaží prinášať myšlienky pre víziu lepšieho Slovenska. Po škole krátko pôsobila v IBM a neskôr v Európskom parlamente v Bruseli. Momentálne spoznáva situáciu slovenského školstva spoza katedry v dedinke Ždaňa pri Košiciach a svoje poznatky a nadobudnuté zručnosti plánuje ďalej využívať vo verejnej sfére pre lepšie Slovensko pre všetkých.

"Som presvedčená o tom, že ak chceme meniť spoločnosť musíme začať pri výchove ďalšej generácie. Ak nezmeníme spôsob prípravy detí na život nikdy nedosiahneme zmeny v spoločnosti, ktoré tak nutne potrebujeme."
Erik Tomásch
Mentor

Erik Tomásch teoretické znalosti o svete nadobudol na bilingválnom gymnáziu v Poprade a na Freie Universität (odbor Public economics) v Berlíne. Kedže sa s teóriou nemienil uspokojiť, pripojil k nej aj prax v konzultačnej firme a vo vedeckom inštitúte. Do programu Teach for Slovakia sa zapojil preto, aby lepšie spoznal prekážky, ktorým čelia rómske deti, prostredie v ktorom vyrastajú a ako vnímajú svet. Jeho víziou je byť súčasťou zmien v slovenskom školstve práve pre zlepšenie šance na úspech rómskych detí. Rád beháva (absolvoval aj berlínsky polmaratón) a ochotne si s vami podebatí o politických a spoločenských témach.

"Občianska pasivita a istá spoločenská beznádej sú javy, s ktorými sa na Slovensku stretávam. To je dôvod prečo som súčasťou Teach for Slovakia. Jeho hlavnú úlohu totiž vidím v zmene školstva. Páči sa mi, že snaha o zmenu sa začína práve tu a viaže sa na deti."
Terézia Hochmuthová
Mentor

Terka študovala sociológiu a sociálnu antropológiu na Univerzite Karlovej v Prahe a vo švédskom Goteborgu. Pracovala v pražsko- anglickom kníhkupectve Big Ben, venovala sa dobrovoľníckej práci ako lektorka programu Fair Play na školách organizácie Amnesty International, vypomáhala v hospicových zariadeniach a na oddelení detskej onkológie. V rámci štúdia sociológie sa podieľala na viacerých výskumných projektoch, organizácii konferencií a kolokvií. Počas doktorátu si aj vďaka vedeniu bakalárskeho kurzu uvedomila praktický význam vzdelávania, čo ju spolu s túžbou vrátiť sa na Slovensko priviedlo do TFS. Z učenia sociologickej teórie presedlala na matematiku, informatiku a hudobnú, ktorú už druhý rok učí v obci Zborov na severovýchode Slovenska. Má rada hudbu, hory a pocit, že je aktívna, čo jej TFS plní vrchovato.

"Viac než 25 rokov po revolúcii dozrel čas, aby sme sa pozerali mimo úzky okruh svojich záujmov a uvedomovali si, že ako spoločnosť sme len takí silní ako náš najslabší článok. Zatvárať oči nepomôže, na prekonanie bariér je nutné podať pomocnú ruku"
Martina Kožárová

Martina Kožárová rodená Košičanka vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika. Popri štúdiu sa aktívne zaujímala o spoznávanie sociálnych problémov na Slovensku, pôsobením v rôznych organizáciách ako Červený kríž alebo Nová Generácia. Počas vysokej školy sa aktívne venovala organizovaniu a realizovaniu medzinárodných výmen pre sociálne znevýhodnenú mládež. Momentálne učí prvákov v Turni nad Bodvou. Po ukončení programu TFS by chcela prispieť k pozitívnej zmene sociálneho systému na Slovensku.

"Ak by som nemala šťastie v tom, do akej rodiny som sa narodila a na učiteľov, ktorí sa mi venovali, môj život by vyzeral úplne inak. Niekedy potrebujeme stretnúť niekoho, kto nám ukáže cestu a odhalí v nás potenciál a vieru v seba samého."
Ján Smolka

Ján Smolka Narodil sa v kráľovskom meste Zvolene, kde vyrastal v mládežníckom hokejovom mužstve a skautskom hnutí. Po maturite na bilingválnom gymnáziu v Šuranoch a krátkom koketovaní s herectvom na VŠMU, sa rozhodol pre štúdium rekreológie na Fakulte telesnej kultúry Univerzity Palackého v Olomouci. Počas neho absolvoval semestre na Høgskolen i Telemark v Nórsku a University of Gloucester v Anglicku, ktoré ho uistili v smerovaní k učiteľskej kariére ako zmysluplnému poslaniu. V súčasnosti učí na druhom stupni v Spišskom Štvrtku a veľmi ho to teší.

"Dlhodobým cieľom Teach for Slovakia je zmena slovenského školstva. Zmena zvnútra, výchovou novej generácie učiteľov – lídrov, ktorí budú postupom času schopní zlepšiť pomery prácou v ňom, ale aj v iných sférach."
Juraj Čokyna

Juraj Čokyna študoval politológiu na Univerzite Komenského, neskôr aj na Central European University v Budapešti. Pokračoval ako doktorand späť v Bratislave. Popri škole stážoval v denníku SME, kde písal o udalostiach mimo Slovenska, a v Transparency International Slovensko, kde sa venoval efektivite nákupov vo verejnom sektore. Patril k prvým členom redakcie Denníka N, kde sa venoval najmä utečeneckej kríze. Bratislavu vymenil za východné pobrežie, cez program Teach for Slovakia od septembra 2016 učí na základnej škole v Šarišských Bohdanovciach. Vo voľnom čase ho nájdete sedieť v kaviarni pozerať na fejsbuky a čerstvé správy.

Jeho prácu a myšlienky spoznáte viac tu:
Blog N: Juraj Čokyna
Prečo Teach for Slovakia?
"Myslím si, že to, či dokážeme zvýšiť úroveň školstva, rozhodne o tom, ako úspešnou krajinou budeme v nasledujúcich desaťročiach. Verím, že ešte lepší prístup ponúka Teach for Slovakia – možnosť pozrieť sa na tieto problémy úplne zdola."
Zuzana Machová

Zuzana Machová je rodená Bratislavčanka. V minulosti študovala na osemročnom gymnáziu v Petržalke, no keďže ju škola dostatočne nenapĺňala, rozhodla sa svoj život zásadne zmeniť prestupom do medzinárodného študijného programu International Baccalaureate na Gymnáziu Jura Hronca. Vtedy v sebe objavila nadšenie pre množstvo aktivít a pre hľadanie vlastnej cesty životom. Začala dobrovoľníctvom pre Červený kríž, v rámci ktorého sa venovala vzdelávaniu predškolákov o zdraví. Neskôr sa rozhodla pre štúdium psychológie. Pokračovala v práci s deťmi, pracovala najmä s deťmi s poruchami autistického spektra. Pomáhala im ako dobrovoľníčka, absolvovala kurz v Aplikovanej behaviorálnej analýze a venovala sa tejto téme aj výskumne. Popri tom ju zaujímalo aj učenie – doučovala, učila slovenčinu deti na British International School a už popri škole sa jej podarilo učiť v programe International Baccalaureate. Keď napokon ku koncu štúdia stála na križovatke rozhodnutí, viac ju zlákala možnosť obrovského profesionálneho rozvoja. Tým sa začala jej cesta v Teach for Slovakia.

Niektoré jej myšlienky spoznáte tu:
Písať či nepísať písaným?
"Mám pocit, že okolie nás často tlačí k priemernosti, s čím sama už dlho bojujem. Chcem preto deťom dodať odvahu snažiť sa dosiahnuť viac. Bez nej sny ostanú len snami."
Mária Perignáthová

Mária Perignáthová pochádza zo slobodného kráľovského mesta Kežmarok. Získala medzinárodnú maturitu v programe International Baccalaureate na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave. Vyštudovala ekonomickú a finančnú matematiku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Popri štúdiu pracovala na Inštitúte finančnej politiky pri Ministerstve financií SR. Získala Master v rámci doktorandského štúdia ekonómie a ekonometrie na CERGE-EI v Prahe. Momentálne pôsobí ako učiteľka matematiky, fyziky a informatiky na Základnej škole Komenského 2 vo Svite. Mária rada tancuje, hrá basketbal, oddýchne si pri prechádzke v prírode, ale aj pri hre na klavíri alebo gitare. Ako animátorka sa venuje práci s mládežou a je členkou katolíckeho tímu Návrat domov. Mária zistila, že len sľubná kariéra, kde uplatňuje svoje talenty, ju nemôže urobiť šťastnou, ak nerobí tiež niečo, čo pomáha iným, čo rozvíja našu krajinu, niečo, čo má zmysel. Preto je súčasťou programu Teach for Slovakia, ktorý spája oboje.

"Zistila som, že super vzdelanie a sľubná kariéra ma nemôžu urobiť šťastnou, ak nerobím niečo, čo pomáha iným, čo rozvíja našu krajinu, niečo, čo má zmysel. Preto som súčasťou tohto programu."
Rebecca Murray

Rebecca Murray študovala európske štúdiá a medzinárodné vzťahy na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas vysokoškolského študia si “odskočila” na jeden semester do tureckého Istanbulu do ktorého sa beznádejne zamilovala a počas posledného ročníka na svojej Erasmus stáži v Londýne posŕkávala v kancelárii Atlantic Council of the UK čierny čaj s mliekom. Popri štúdiu sa hneď v druhom ročníku pustila aj do praktického skúmania medzinárodných vzťahov a to ako stážista a neskôr aj výskumná pracovníčka v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, kde pracovala až do septembra 2016. Okrem medzinárodných vzťahov jej zavoňala aj novinárska práca a niekoľko rokov pracovala pre časopis Zahraničná politika, kde začala ako stážistka hľadajúca fotky k článkom a skončila pri písaní šéfredaktorských editoriálov a v roku 2012 stála pri vzniku webzinu V4 Revue. Rebecca má najradšej dobrú kávu v spoločnosti dobrých ľudí, miluje nočné jazdy na bicykli po prázdnej Bratislave a cestovanie. Od septembra 2016 pôsobí ako učiteľka angličtiny a biológie vo Veľkých Levároch a s deťmi na škole rozbieha aj školský parlament a buduje kultúru pitia čierneho čaju s mliekom.

"Who dares to teach, must never cease to learn.” John Cotton Dana
Veronika Poklembová

Veronika Poklembová sa narodila v Prešove, študovala na 8-ročnom Gymnáziu sv. Mikuláša v Prešove a v tom období sa aktívne venovala hre na husle, študentským súťažiam a výskumným projektom s účasťou doma aj v zahraničí. Vyštudovala priestorové plánovanie na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Už popri škole spolupracovala na plánovaní viacerých projektov so zapojením miestnej komunity aj širšej verejnosti. Pokračovala na doktorandskom štúdiu a dizertačnú prácu na tému manažmentu verejných priestorov na komunitnej úrovni obhájila v auguste 2013. Doktorát robila súčasne na STU a Slovenskej akadémii vied v Bratislave, stážovala vo Švédsku a v Slovinsku. Po PhD. obhajobách vycestovala do Británie, kde rok pôsobila ako dobrovoľníčka programu JVC Britain. Pracovala v komunitnom centre v jednej z najmultikultúrnejších štvrtí Birminghamu a s deťmi vo veku 7-10 rokov v projekte školských záhrad. Po návrate na Slovensko pracovala v projektovom tíme na Útvare hlavnej architektky Hlavného mesta SR Bratislavy. Vďaka TFS je aktuálne späť na východnom Slovensku a pôsobí v Dlhej lúke pri Bardejove. V budúcnosti sa chce venovať projektom na podporu miestnych komunít na východnom Slovensku. Je členkou spoločenstva Magis a Spoločenstva Ladislava Hanusa.

"Aspire not to have more but to be more." (O. Romero)
Daniel Bútora

Je projektovým manažérom a lektorom FBE v oblasti projektového manažmentu, leadershipu a rozvoja riadiacich pracovníkov. Absolvoval štúdium medzinárodných vzťahov na Karlovej univerzite v Prahe. Pracoval ako riaditeľ slovenskej sekcie Rádia Slobodná Európa. Okrem firemných klientov venuje čas a energiu manažmentu vzdelávania, aktívne podporuje špičkové školy (Narnia, BilGym) a program Teach for Slovakia.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua."
Anna Chlupíková

Vyštudovala slovenský jazyk – hudobnú výchovu na vtedajšej Pedagogickej fakulte v Nitre v rokoch 1979 až 1984. Od roku 1999 je riaditeľkou Základnej školy v Novákoch. Podporuje nadšenie učiteľov, ich vzdelávanie sa, rôznorodé formy vyučovania, zapájanie sa do projektov a experimentov. V škole zaviedla úplnú elektronizáciu dokumentácie. Školský vzdelávací program pod jej vedením obohacuje rad netradičných kurzov prierezových tém. Je členkou mnohých profesionálnych i občianskych združení.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua."
Veronika Šoltinská

Veronika Šoltinská je z dediny Lastomír na ďalekom slovenskom východe. Odtiaľ šla študovať novinárčinu do Bratislavy. Počas školy robila junior editorku pre Aktuálne.sk v časoch, keď to bol ešte spravodajský portál. Po bakalárovi prešla do Brna na kultúrny manažment a chvíľu študovala aj v Aténach. Výsledkom jej práce bola nová kultúrna stratégia pre jej skoro rodné Michalovce, ktorú sa napriek všemožnej snahe mesta akosi nepodarilo implementovať. Tak šla radšej učiť angličtinu do Jakarty, čo jej výrazne pomohlo v rozširovaní osobnostného trpezlivostného pásma a v prekonávaní strachu z pravidiel cestnej premávky. Momentálne sa venuje doprave na spravodajskom oddelení v Hospodárskych novinách, kde naplno využíva svoje zážitky z cestovania vlakom do Košíc, a snaží sa vykľučkovať z rannej porady s dostatkom času na nový seriál o školstve. V rámci programu Teach for Slovakia by chcela pôsobiť naspäť v Michalovciach, lebo je to región, kde kvôli rozvoju netreba znova vynájsť koleso, ale treba ho tam dogúľať.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua."
Anton Zajac

Vyštudoval teoretickú fyziku na UK v Bratislave, neskôr pôsobil na STU. Stál pri zrode americkej časti spoločnosti Eset, ktorej bol viac ako desať rokov aj výkonným riaditeľom. Pod jeho vedením bol Eset,LLC štyri roky po sebe vyhlásený medzi 500 najrýchlejšie rastúcimi súkromnými firmami v USA. Angažuje sa v neziskových projektoch ako Teach For Slovakia, Slovenská aliancia pre internetovú ekonomiku či Slovak American Foundation.

"Sme zvyknutí čakať, že niekde, niekto, niečo pozitívne urobí. Ak túžime po zmene, musíme sa prestať spoliehať len na politikov. Je na nás, či sa zmena uskutoční."
Ondrej Mikuláš

Počas strednej školy reprezentoval Slovensko na medzinárodnej matematickej olympiáde vo Vietname. Vyštudoval teoretickú informatiku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia sa venoval organizácii matematických sústredení pre deti na základnej a strednej škole v o.z. Trojsten a SEZAM. Po štúdiu pracoval 2 a pol roka v Nórsku a Rumunsku ako dátový analytik. Túžba po osobnom angažovaní sa pre zlepšenie Slovenska ho priviedla do Teach for Slovakia. Jeden z jeho snov je aby sa deti na Slovensku prestali báť matematiky, ktorá ponúka obrovský priestor na trénovanie kritického myslenia a systematického riešenia problémov. Od septembra 2016 pôsobí ako učiteľ matematiky a informatiky na Základnej škole v Budkovciach. Je aktívny hráč ultimate frisbee a má rád výlety do prírody, cestovanie a hru na gitare.

"Myslím si že mám potenciál na to, aby som odovzdával vedomosti ďalej a ponúkol šancu deťom, ktoré ju nedostali, aby sa z nich stali ľudia, ktorí majú radi svoj život a prácu a svojou chuťou do života vytvárajú lepšiu spoločnosť."
Federika Plesník

Momentálne na materskej dovolenke. Predtým vyše 5 rokov z pozície členky predstavenstva a riaditeľky vydavateľstva W PRESS a.s. viedla biznis mienkotvorného a nezávislého média .týždeň spolu s reláciou .pod lampou, aby to bola fungujúca firma a značka, ktorá dobre slúži svojim čitateľom, divákom, predplatiteľom, ale aj spolupracovníkom a partnerom. Vyštudovala marketing a masmediálnu teóriu vo Veľkej Británii, kde neskôr aj pracovala. Po siedmych šťastných a obohacujúcich rokoch v Británii sa v roku 2011 kvôli .týždňu, blízkym ľuďom a chuti prispieť svojou troškou k lepšiemu Slovensku presťahovala späť. A neľutuje.

"Burina bude vždy rásť rýchlejšie a ľahšie ako kvety, to ale neznamená, že sa vzdáme a prestaneme ju vytrhávať."
Štefánia Vargová

Števka je hrdá východniarka a Prešov bude navždy jej domovom. Od malička tvrdili, že neobsedí a jej žiaci v Hondurase ju prezývali " La Tormenta " (prekl. búrka). Pri deťoch v škole našla svoje povolanie. Rozhodla sa zanechať prácu snov v Galérii Nedbalka a robiť to, čo mení životy iných k lepšiemu. Počas štúdií výtvarného umenia na Slovensku a v Turecku pracovala na rôznych projektoch, kde zachraňovala ruiny kultúrnych pamiatok či pracovala s bezdomovcami. Miluje cestovanie, horolezectvo a slobodu, ktorú nachádza v horách. Števka je tiež majsterka tkania na krosnách a sníva, že raz bude chovať vlastné ovce.

"I am not afraid. I was born to do this." (Joan of Arc)
Katarína Vargová

Absolventka filmovej a televíznej scenáristiky na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Venuje sa tvorivému písaniu a vyšla jej debutová zbierka poviedok s názvom Šura. Spolu s kamarátmi vedie literárny projekt Medziriadky, ktorý sa zameriava na neformálne vzdelávanie mladých autorov.

"I hope you live a life you are proud of." (Francis Scott Fitzgerald)
Zuzana Urbanová

Absolvovala štúdium medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas štúdia absolvovala stáže na ministerstve zahraničných vecí či v Stálej misii pri medzinárodných organizáciách vo Viedni. Má skúsenosti s dobrovoľníctvom z rozvojových krajín. V Kambodži sa venovala vzdelávaniu a v Burkina Faso udržateľnému poľnohospodárstvu. Prvé dva roky po škole pracovala v korporátnom sektore a zároveň viedla vzdelávací program Multipliers Training Cycle v občianskom združení GLEN Slovakia.

"There is no passion to be found playing small - in settling for a life that is less than the one you are capable of living." (Nelson Mandela)
Matej Sedláček

Absolvoval štúdium kognitívnej vedy na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Časť štúdia strávil na univerzitách vo Viedni a Ľubľane. Matej je univerzálny hudobník s niekoľkými odohranými koncertmi po západnom Slovensku. Láska k hudbe ho doviedla aj do alternatívneho študentského rádia TLIS. Miluje všetky formy umenia, vrátane toho kulinárskeho.

"Viem, že nič neviem." (Sokrates)
Zdenka Štofaňáková

Po štúdiu aplikovanej ekonómie v Bratislave sa rozhodla zistiť viac o medzinárodnom rozvoji na univerzite Sciences Po v Paríži, kde sa zamerala na Afriku, ľudské práva a globálne zdravie. Počas školy pracovala napríklad v IBM, Medzinárodnej organizácii pre migráciu, neskôr na ministerstve pôdohospodárstva. Zbožňuje čokoládu v akejkoľvek podobe a ovláda základy slovenského posunkového jazyka. Zdenka sa zaujíma o práva ľudí so zdravotným znevýhodnením, psychológiu a prácu s deťmi - aj preto bude od septembra pôsobiť na základnej škole v Malackách.

"Buď tým, koho si potreboval, keď si bol mladší."
Zuzana Sojková

Študovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a medzinárodný podnikový manažment na Universität Wien. Absolvovala výmenný študijný pobyt na Paris Lodron Universität v Salzburgu. V rámci multinacionálneho tímu reprezentovala univerzitu na prestížnej súťaži modelových medzinárodných obchodných arbitráží Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Mimo iného tam úspešne pojednávala aj proti tímu Yale University. Zaujíma sa o verejné dianie a ľudskoprávne témy.

“You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a model that makes the old model obsolete.” (Buckminster Fuller)
Michal Rybár

Po absolvovaní medzinárodného programu International Baccalaureate na Gymnáziu Jura Hronca sa na štyri roky presunul do Veľkej Británie, kde študoval matematiku a informatiku na University of Bristol. Ďalej pokračoval na výskumnom inštitúte IST Austria, kde strávil päť rokov výskumom v teoretickej informatike. Michal je členom slovenského skautingu a ako dobrovoľník pracoval na rekonštrukcii historických pamiatok. Rád pozoruje prírodu, cestuje, športuje vždy, keď sa to dá, a chodí na festival Pohoda. Vo voľnom čase ho ešte môžete pristihnúť pri spoločenských hrách alebo sprevádzať turistov na vodných mlynoch v Kvačianskej doline.

“Svet hľadá ľudí, ktorí dokážu niečo urobiť; nie ľudí, ktorí vedia vysvetliť, prečo niečo neurobili.” (Helen Rowland)
Miloš Pupik

Absolvoval štúdium práva na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a v rámci študijného pobytu aj na University of Lodz v Poľsku. Počas štúdia sa päť rokov venoval vzdelávaniu študentov práva vo vedení medzinárodnej organizácie ELSA, ktorú zastupoval aj v štruktúrach OSN. Po skúsenostiach z advokácie a z ministerstva hospodárstva sa rozhodol venovať zlepšeniu vzdelávania na Slovensku v Teach for Slovakia. Miloš sa tak na dva roky vracia do Malaciek, kde študoval na gymnáziu, aby učil matematiku na druhom stupni základnej školy.

“Do not indoctrinate your children. Teach them how to think for themselves, how to evaluate evidence, and how to disagree with you.” (Richard Dawkins)
Martina Repková

Narodila sa v Kežmarku. Absolvovala štúdium odboru European studies na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V mladosti sa aktívne venovala skautingu. Zúčastnila sa rôznych výmenných pobytov v Nemecku či Portugalsku. Počas štúdia tiež stážovala na Trnavskom samosprávnom kraji. Do programu Teach for Slovakia sa zapojila, pretože sa chce podieľať na aktívnej zmene školstva k lepšiemu. Túto víziu momentálne napĺňa na základnej škole v Huncovciach, kde učí matematiku, prírodovedu, vlastivedu a angličtinu.

"Je úplne zbytočné pýtať sa, či má život zmysel alebo nie. Má taký zmysel, aký mu dáme." (Lucius Annaeus Seneca)
Lucia Orlická

Lucia vyrástla v Bratislave a po ukončení gymnázia sa rozhodla pokračovať na University od St. Andrews. Vyštudovala Filmové štúdia, ruštinu a ruskú literatúru. Na semester sa presunula do ruského Jaroslavľu na Jaroslavľskú štátnu univerzitu P.G. Demidovova. Po promóciách na St. Andrews sa vrátila do Bratislavy a zamestnala sa v IBM, kde sa za rok stala team leaderkou. Popri práci, chodila doučovať do rómskej osady v Plaveckom Štvrtku a aj to ju inšpirovalo k tomu, aby sa prihlásila do Teach for Slovakia. Lucia verí, že cesta k lepšiemu Slovensku vedie cez vzdelanie.

"They did not know it was impossible so they did it." (Mark Twain)
Martina Matrtajová

Počas svojho štúdia matematiky na University of Edinburgh sa intenzívne venovala šíreniu nadšenia pre matematiku. Rada vkladá dodekahedróny a fraktály do bežnej konverzácie. Pôsobila v neformálnom vzdelávaní, v rámci Mathematics Outreach Teamu prezentovala matematický výskum na International Edinburgh Science Festival, organizovala umelecké workshopy a dizajnovala matematické šperky. Svoje business skills rozvíjala v rámci talent managementu v AIESEC Edinburgh a vedením táborov Wachumba Native. Momentálne pôsobí v Budimíri, kde učí matematiku a informatiku na druhom stupni.

"We must all face the choice between what is right and what is easy." (Joanne Kate Rowling)
Paulína Masaryková

Študovala psychológiu na Trnavskej univerzite v Trnave a na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdií sa venovala téme pomoci obetiam násilia a dobrovoľníckej práci s deťmi a dospelými s mentálnym postihnutím. Po ukončení štúdií začala pracovať v medzinárodnej firme, kde sa vypracovala a posledné dva roky viedla tím vyše 20 ľudí. Po piatich rokoch v biznise sa rozhodla zmeniť svoju kariéru a hľadať nové výzvy v práci pre Teach for Slovakia. Od septembra bude uplatňovať svoje líderské zručnosti na ZŠ v Chminianskych Jakubovanoch.

"Je potrebné učiť ľudí veriť, je potrebné ich milovať napriek všetkým ich chybám, ale nevyhnutné je tiež pracovať a učiť pracovať iných." (Milan Rastislav Štefánik)
Nikola Lehotská

Absolventka prekladateľstva a tlmočníctva (anglický a francúzsky jazyk) na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Lásku k jazykom nadobudla počas pobytov v Spojených štátoch, vo Francúzsku, v Anglicku, Belgicku, či na Malte. Dôležitosť témy vzdelávania si utvrdila, keď pôsobila ako delegátka v Študentskej rade vysokých škôl alebo ako lektorka angličtiny.

"Vidíme možnosti, nie prekážky."
Slavomír Lalík

Študoval európske štúdiá na FSEV Univerzity Komenského. Absolvoval študijný pobyt na Leicester University a viacero stáží v Prahe a Bratislave. Po skončení štúdia sa zamestnal v organizácií UNICEF, popri práci sa venoval viacerým dobrovoľníckym aktivitám. Po čase strávenom v UNICEFe sa vrátil späť na školu na doktorandské štúdium, ktoré prerušil kvôli práci pre Teach for Slovakia. Vo voľnom čase sa rád venuje svojej rodine, kresbe, literatúre a viacerým pohybovým aktivitám. Má značnú slabosť pre mačky.

“Quidquid latine dictum sit, altum videtur”
Juraj Kvoček

Študoval financie na Vysokej škole ekonomickej v Prahe a kvantitatívne financie na Wirtschaftsuniversität vo Viedni. Počas štúdia na Gymnáziu Angely Merici v rodnej Trnave sa začal venovať kartovej hre bridge, v ktorej bol súčasťou slovenského tímu na juniorských aj otvorených majstrovstvách Európy a sveta. Popri štúdiu pracoval v medzinárodnej banke na oddelení riadenia rizík a rozhodol sa, že pred kariérou v biznise ešte potrebuje skúsenosti z odlišného prostredia. Takto sa dostal do Teach for Slovakia. Chce spoznať problémy slovenského školstva a prispieť k zlepšeniu postoja detí k matematike.

”They say a little knowledge is a dangerous thing, but it’s not one half so bad as a lot of ignorance.” (Terry Pratchett)
Katarína Kašická

V 17tich rokoch sa stala spoluzakladateľkou jednej z najúspešnejších tanečných škôl na Slovensku. Ako profesionálna tanečníčka účinkovala vo významných televíznych a kultúrnych podujatiach, spolupracovala so známymi slovenskými a zahraničnými osobnosťami a zo svojich žiakov vychovala majstrov Slovenska a populárne osobnosti slovenskej tanečnej scény. Študovala CAD systémy a strojárske technológie na Technickej univerzite v Košiciach. Počas vysokej školy si splnila svoj detský sen a vyštudovala konzervatórium v odbore tanec. Je spoluautorkou motivačného blogu Kickstart.sk.

”They may forget what you said, but they will never forget how you made them feel.” (Carl W. Buechner)
Jana Janotková

Jana Janotková študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor Socha, objekt, inštalácia. Zaujímala sa o participatívne umenie, ktorého formy si vyskúšala aj vo vlastných prácach. Popri vysokoškolskom štúdiu sa päť rokov venovala hudobno- multimediálnemu projektu pre tínedžerov, ktorý patril do medzinárodnej siete projektov. Začínala v ňom ako dobrovoľníčka a neskôr prevzala jeho vedenie. Práca v takomto prostredí ju doviedla k rozhodnutiu svoje schopnosti ďalej rozvíjať v Teach for Slovakia. Jana má veľmi rada kávu, svoju vytrvalosť buduje behaním a limity sa učí prekonávať pri rôznych akrobatických športoch.

“Leaders don´t create followers, they create more leaders.” (Tom Peters)
Lukáš Ivica

Lukáš vyštudoval matematiku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky v Bratislave. Ešte počas strednej školy strávil rok na lýceu vo Francúzsku a neskôr semester na univerzite v anglickom Sheffielde. Pracovné skúsenosti v oblasti výskumu a dátovej analytiky zbieral v NÚCEMe a vo firmách Oracle a MicroStep-MIS. Vo voľnom čase sa dlhodobo venoval animátorstvu stretiek pre mládež u kapucínov a organizácii festivalu Bratislavské Hanusove dni. Je aktívnym členom Spoločenstva Ladislava Hanusa a nadšenec pre tenis a windsurfing. Dlhodobý záujem o školstvo a túžba venovať sa mladým ho viedli na ZŠ v Terni, kde nastúpil ako učiteľ matematiky.

“Jeden človek môže zmeniť svet, ale nemôže tak urobiť sám.”
Alžbeta Hrušovská

Počas štúdia na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského absolvovala výmenný pobyt v americkom Allegane a po maturite sa rozhodla pre štúdium Filmovej a televíznej réžie so zameraním na dokumentárnu tvorbu na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Absolvovala stáž v Ríme v organizácii Youth Action for Peace Italia. Je hrdá na svoju reportážnu fotoknihu a absolventský film z prostredia dospelých autistov Do sveta. Povolanie saleziána spolupracovníka začala rozvíjať ako misijná dobrovoľníčka v Albánsku. Poslanie venovať sa najchudobnejším deťom a mladým ju napĺňa. Verí, že úžas vzbudzuje záujem o vedomosti a zároveň túži po tom, aby sa aj na školách mohlo lepšie rozvíjať umenie.

“Nikdy neprestanem robiť niečo, o čom viem, že je to dobré, aj keby sa mi postavilo do cesty mnoho ťažkých prekážok." (Don Bosco)
Dominika Hagarová

Počas štúdia na hotelovej akadémii sa rozhodla ísť na stáž do Francúzska. Magisterské štúdium vo Švédsku orientovala na rozvoj cestovného ruchu. Po jeho ukončení pracovala na marketingovom výskume odľahlých oblastí Darjeelingu v Indii či na škole v Tanzánii. Práve vplyv kontrastných kultúr na rozvoj osobnosti človeka ju motivoval k tomu, aby spolu s Veronikou Šustákovou založili web NOtrouble GOtravel, zameraný na transformačný efekt zmysluplného cestovania. Verí, že spoluprácou, spoločnou víziou a vytrvalosťou sa Slovensko dokáže pohnúť o krok bližšie ku šťastiu každého jednotlivca.

“Tolerancia a otvorená myseľ sú základom, aby sme mohli tento svet spolu vyviesť zo začarovaného kruhu. Najprv však potrebujeme začať každý sám od seba.“
Michaela Haboráková

Absolventka odboru Dejiny a teória umenia na Trnavskej univerzite v Trnave. Počas štúdia absolvovala stáž v najväčšej slovenskej aukčnej spoločnosti s umením, organizovala viacero lokálnych, národných aj medzinárodných konferencií a viedla oblasť odchádzajúcich stáží v organizácii AIESEC. Zúčastnila sa medzinárodných výmen v Turecku, Estónsku či Českej republike. Na základnej škole bola dobrovoľnou hasičkou. Vďaka Euróskej dobrovoľníckej službe pôsobila vo Francúzsku, kde učila angličtinu, pomáhala deťom plánovať, rozvíjať a realizovať ich projekty, čo ju utvrdilo v tom, že chce slovenským deťom dopriať príležitosti, ktoré sú v iných krajinách samozrejmosťou.

“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.” (Confucius)
Angelika Fogašová

Štúdium na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch jej otvorilo brány do sveta. Aj vďaka tomu absolvovala štúdium na univerzite v Škótskom meste Aberdeen, ktorá má viac ako 600 ročnú históriu. V rámci svojho štúdia v Spojenom Kráľovstve strávila aj rok na španielskej univerzite v Alicante, kde mala šancu zlepšiť svoju španielčinu, ktorá bola súčasťou jej štúdia. Počas univerzitného štúdia sa podieľala na organizovaní študentskej konferencie LEVEL-UP, ktorá dala študentom možnosť navštíviť semináre s informáciami o tom ako začať vlastný biznis a presadiť sa na trhu práce.

“Cieľ bez plánu je len… želanie.“ (Antoine de Saint-Exupéry)
Jana Juránková

V detstve žila a chodila do školy v Japonsku a neskôr aj v USA. Absolvovala štúdium na Vysokej škole múzických umení a animovaná tvorba a dejiny výtvarného umenia na Univerzite Komenského v Bratislave. Vyskúšala viacero pozícií na Pamiatkovom úrade, Divadelnom ústave a v IBM. Spolupracovala s Bienále animácie Bratislava ako manažér workshopov animácie. Pracovala ako učiteľka dejín výtvarnej kultúry. V Japonsku pomáhala deťom v oblasti zasiahnutej tsunami, tiež učila výtvarnú výchovu na medzinárodnej škole a bola lektorka japončiny na jazykovej škole. Miluje tmavú čokoládu, učenie sa a dobrých ľudí.

“Zmena musí príchádzať najskôr od nás. Až potom máme nárok žiadať ju od iných." (Janette Motlová)
Veronika Šustáková

Veronika sa rozhodla študovať udržateľný cestovný ruch na medzinárodnom programe EMTM. Absolvovala ho v 4 krajinách (Dánsko, Slovinsko, Španielsko a India). Spolu s Dominikou Hagarovou založili web NOtrouble GOtravel, zameraný na transformačný efekt zmysluplného cestovania. Má slabosť na cudzie jazyky a absolvovala niekoľko jazykových pobytov vo Francúzsku, či v Karibiku na ostrove Guadeloupe. Aj o tieto pestré znalosti zo zahraničných škôl sa bude deliť najbližšie 2 roky so svojimi žiakmi na základnej škole v Markušovciach. Verí, že okrem vedomostí dokáže svojim žiakom odovzdať ešte niečo cennejšie: „odvahu mať veľké sny a vieru v samých seba.“

"Som presvedčená, že vzdelávanie je tým najväčším darom, ktorý môžeme niekomu dať. Vzdelanie mi otvorilo nekonečné dvere možností, za čo som nesmierne vďačná. A preto cítim potrebu toto privilégium posunúť ďalej a otvoriť tým dvere aj niekomu inému. Niekomu, kto sa možno nenarodil až pod takou šťastnou hviezdou pod akou som sa narodila ja."
Jana Kubíková

Jana Kubíková ukončila doktorandské štúdium v odbore verejná politika na Ústave verejnej politiky FSEV UK. Počas svojho štúdia pôsobila ako stážistka vo viacerých mimovládnych organizáciách ako je Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť alebo v Transparency International Slovensko. Najväčšou srdcovkou je pre ňu dobrovoľnícka práca v občianskom združení Bublina, kde sa venuje deťom z detských domovov a sociálne slabších rodín. Do Teach for Slovakia sa rozhodla prihlásiť preto, že tento program spája obidve oblasti, ktorým sa chce v živote venovať, a to verejnú politiku a prácu s deťmi.

“One school is finished, and the time has come for another to begin.” (Richard Bach, Jonathan Livingston Seagull)
Mária Leitnerová
Mentor & Head of Ambassador Programme

Mária Leitnerová študovala medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave a vo Fínsku. Pred TFS pôsobila v diplomacii ako ekonomický atašé na britskom veľvyslanectve. Zároveň ako dobrovoľníčka pôsobila vo viacerých organizáciách - v dobrovoľníckej skupine Vŕba na onkológii, ako mentor VŠ študentov v Kolégiu Antona Neuwirtha či v programe Buddy pre deti z detských domovov. Vďaka tejto skúsenosti sa rozhodla prejsť naplno do oblasti vzdelávania, a preto pôsobila ako účastnícka 2. ročníka Teach for Slovakia na ZŠ v Budimíre. Je aktívnou členkou Spoločenstva Ladislava Hanusa, rada chodí na hory a lyžuje. Momentálne pôsobí v Teach for Slovakia ako mentor a človek zodpovedný za ambasádorský program.

Jej prácu a myšlienky spoznáte viac tu:
Maria Leitnerova – Teach for Slovakia
Výstava ukazuje školy očami žiakov základných škôl
"Túžim robiť prácu, pre ktorú mi horí srdce – od námahy, výziev, nadšenia. Chcem cez Teach for Slovakia naplno objaviť lídra v sebe i v deťoch, pomáhať vďaka programu meniť svety druhým ľuďom."
Viera Kočtúchová
Office Manager

Veja sa od roku 2006 venuje práci v sociálnej oblasti. Stála pri zrode komunitného centra v Liptovskom Mikuláši, kde potom viac ako 6 rokov pracovala v rómskej komunite. Zodpovedala za sociálne poradenstvo, podieľala sa na voľnočasových aktivitách pre deti všetkých vekových kategórií a pracovala s ľuďmi bez domova. Popri tom sa venovala tvorbe, implementácii a koordinácii rôznych mäkkých sociálnych projektov v prospech znevýhodnených ľudí. Neskôr pôsobila ako regionálna koordinátorka v Národnom projekte Komunitné centrá v Žilinskom a Banskobystrickom samosprávnom kraji. Tretí rok sa ako dobrovoľníčka venuje činnosti v občianskom združení pôsobiacom v podtatranskej obci Važec, kde sa v spolupráci s kľúčovými partnermi snažia o elimináciu negatívnych dôsledkov chudoby u detí z miestnej komunity. V Teach for Slovakia má na starosti office management, účtovníctvo, administráciu grantov a materiálnu podporu pre tím a účastníkov programu.

Ivan Pružinec
Chief Operating Officer

Je absolventom Ekonomickej Univerzity v Bratislave a bol na študijných pobytoch v USA a Nemecku. Pôsobil dlhé roky v spoločnosti Procter & Gamble na Slovensku, v Čechách, Anglicku, Poľsku a Maďarsku v oblasti Sales a Marketing, naposledy ako Commercial Director pre Strednú Európu. Venuje sa rozvoju a rastu organizácii a predovšetkým napredovaniu mladých ľudi. S rodinou (hrdý otec troch detí) sa po 12 rokoch vrátil na Slovensko a rozhodol sa spojiť sily s organizáciou, ktorá vie najlepšie priniesť zmenu do školského a vzdelávacieho systému, čo považuje za najdôležitejsiu prioritu pre úspešné napredovanie Slovenska.

Adriana Zarembová

Pochádza z malej obce pri Humennom. Študovala Interkultúrnu komunikáciu a cudzie jazyky na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde úspešne dokončila bakalársky stupeň. Keďže má rada výzvy, tak sa rozhodla prihlásiť na magisterský stupeň do Dánska na Aarhus University. Tam práve absolvovala Interkultúrne štúdia v angličtine a v nemčine. Okrem toho rada beháva, bicykluje, číta a užíva si nočnú oblohu a hory s priateľmi. Do TfS sa prihlásila, pretože miluje Slovensko a uvedomuje si, že Slovensko potrebuje zmenu. A hoci s najväčšou pravdepodobnosťou nezmení celú spoločnosť, bude veľmi rada, ak čo i len trošku pomôže zmeniť osudy detí a popri tom tiež hodnotovo podrastie.

Anna Dušenková

Pochádza z Prešova, päť rokov žila v Londýne, kde vyštudovala bakalára v Európskych štúdiách na University College London a rozvojový manažment na London School of Economics. Počas štúdia absolvovala ročný Erasmus pobyt v Bruseli, kde stážovala na zastúpení Prešovského kraja. Popri bakalárovi rok pôsobila ako prezidentka Česko-slovenskej society na univerzite a dva roky bola jednou z organizátoriek LSE Central European Conference, kde sa venovala panelu o Rómskej inklúzii. Anna verí, že rozvoj sa nerobí od stola a že dobrým štrukturálnym zmenám musia predchádzať skúsenosti z terénu.

Anna Iskrová

Za to, kde dnes je, vďačí hlavne tomu, kde a komu sa narodila. Mala šťastie a chce ho dopriať aj ostatným. Ako dobrovoľník pomáhala utečencom v srbskom Šide, aj deťom v prešovskom OZ Návrat. Študovala multimédiá v Prahe a sociálne podnikanie a inovácie v Kodani. V budúcnosti sa chce venovať integrácií mladých z osád a detských domovov do spoločnosti prostredníctvom sociálneho podniku. Motiváciou je pre ňu veta “nedá sa to”, či nečinné sťažovanie sa. Verí, že ak je úmysel dobrý, oplatí sa skúšať, spájať a hlavne konať. Poukazovať na problémy, vymýšľať riešenia a budovať šance. Pre všetky deti, bez rozdielu. Aby aj oni mohli byť v budúcnosti vďačné a odhodlané posúvať seba a ostatných vpred.

Daniela Sochorová

Učiť chcela väčšinu svojho života. Študovala učiteľstvo matematiky a anglického jazyka na UPJŠ v Košiciach. Motivovali ju k tomu pozitívne vzory učiteľov na základnej a strednej škole a rozhodla sa, že aj ona chce byť takým vzorom a nadchnúť druhých. Skúsenosti s prácou s deťmi naberala pri dobrovoľníctve počas letných táborov, kde pracovala ako animátorka a neskôr celý animátorský tím viedla. Popri štúdiu spoluorganizovala matematický krúžok pre žiakov z málo podnetného prostredia, na ktorom robila výskum o rozvoji algoritmického myslenia, výsledky ktorého následne premietla do diplomovej práce. Práve táto skúsenosť ju motivovala zapojiť sa do Teach for Slovakia a prispieť k zmene v školstve na Slovensku.

Eva Schmidtová

Je absolventkou odboru Kulturológia UKF v Nitre. Za najdôležitejší úspech vo svojom osobnom, ale i profesijnom živote považuje uvedomenie si dôležitosti vnútorného postoja pri každej skúsenosti, ktorá nás v živote stretne. Za nesmierne cennú skúsenosť považuje rozhodnutie stať sa na 1 rok dobrovoľníčkou v rámci programu Son-Rise v Prahe, v rámci ktorého sa snažila nachádzať cesty k deťom s autizmom. Následne túto skúsenosť zhmotnila v rámci písania svojej diplomovej práce o autizme, na ktorú nadviazala stážou v špeciálnej škôlke v Prahe. Za najdôležitejšiu časť mojej motivácie ísť do TFS považujem moje osobné stotožnenie sa s myšlienkou – “aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť”, bez ohľadu na farbu pleti, rasu, či ekonomické/spoločenské podmienky a pod. Jej vízia do budúcna je prinášať efektívne zmeny, predovšetkým v rámci tretieho sektora.

Jano Horváth

Úspešne ukončil päťročné štúdium Informatiky na University of Edinburgh diplomovkou o algoritmoch ktoré real-time “nahrávajú myšlienky” priamo v mozgu. V rámci letných stáží pracoval v start-upoch, aj v nadnárodných spoločnostiach, ale čím viac času trávil v office, tým viac sa pýtal: “to je všetko? Intelektuálne vyťažený, ale nesmierne pohodlný život?” Popri vysokej škole učil “cviká” informatiky pre prvákov a organizoval tínedžerské letné tábory so zameraním na character development. Tieto dve skúsenosti mu dodali odvahu rozvíjať svoje nadšenie pre učiteľstvo. Túžba odovzdať to, čo mu bolo dané, ho priviedla do Teach for Slovakia.

Kristína Fedáková

Vyštudovala jednoodborovú angličtinu na KU v Ružomberku a magisterský stupeň v odbore Anglický jazyk v odbornej komunikácii dokončila na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Počas štúdia strávila pol roka na Erasme v Nemecku a objavila v sebe vášeň pre cestovanie. Zúčastnila sa viacerých mládežníckych výmen v Rumunsku a vo Švédsku a vyskúšala si dobrovoľníctvo po Európe. Počas magisterského stupňa sa stala súčasťou medzinárodnej mládežníckej organizácie AIESEC, najprv ako členka a neskôr ako prezidentka lokálnej pobočky. Pomáhala organizovať projekt Educate Slovakia zameraný na podporu vzdelávania a zlepšenie medzikultúrneho porozumenia detí na ZŠ a SŠ v Nitrianskom regióne. Kristína vďačí Bohu za skvelú rodinu, priateľov, príležitosti spoznávať svet a možnosť robiť čo ju baví, a preto chce tento pocit dopriať aj deťom, pre ktoré veľa z toho nie je samozrejmosťou. Miluje, keď môže robiť veci, ktoré majú zmysel, a tak sa tešiť z maličkostí, ktoré postupne menia svet.

Mária Mydliarová

Rada spája ľudí, ich jedinečné schopnosti, aby spolu vytvárali harmonický celok. Pochádza z Liptovskej Lúžnej, kde spolu s partiou ľudí organizujú od roku 2011 detský tábor Smiechovo. Pobytom v Írsku nabrala skúsenosti a (asi aj) odvahu, ktoré neskôr zužitkovala na Luníku IX i v Rwande. Vyštudovala angličtinu pre európske inštitúcie a ekonomiku, baví ju jazyková politika EÚ, fungovanie inštitúcii a skúmanie európskej identity. To posledné sa darilo aj v praxi, študovala v Krakove i v Paríži. Paríž si zamilovala aj vďaka stáži na slovenskej ambasáde. Absolvovala Sokratov inštitút, Politickú akadémiu a iné vzdelávania, pracovala v Človeku v ohrození. Balansovanie medzi svetom sofistikovanej diplomacie a autenticky drsnou realitou vylúčených komunít má asi v povahe, preto ju baví hľadanie prienikov. Odvaha, úprimnosť a láska v rôznych situáciách prekonali strach, preto verí, že život má Zmysel (aj keď ho niekedy nedáva).

Martina Vargová

Je absolventkou Právnickej fakulty UK. Počas vysokej školy bola členkou AIESEC, vyskúšala si tak viaceré oblasti od ľudských zdrojov po organizovanie eventov a projektov. V AIESEC si začala viac uvedomovať, že vzdelávanie je pre ňu najdôležitejšou témou a má najväčší dosah na budúcnosť Slovenska. Po skončení školy absolvovala vyše ročnú profesionálnu stáž a stala sa country manažérkou pre Česko a Slovensko v nábytkárskom e-shope. Mala možnosť vyskúšať si prácu vo veľkej zahraničnej firme a veľkú osobnú zodpovednosť, chýbalo jej však prepojenie s osobnou víziou a konkrétny prínos pre riešenie problémov, ktoré sú pre ňu dôležité – teda vzdelávanie, ľudské práva a práca s mladými ľuďmi. To je aj dôvod, prečo sa prihlásila do TfS – pretože je čas zužitkovať skúsenosti, ktoré zatiaľ v živote nazbierala.

Matúš Borš

Je začínajúci dopravný inžinier, projektant, ktorý sa už viac ako osem rokov angažuje vo voľnom čase v mládežníckom stredisku u Saleziánov v Petržalke. Študoval odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby na STU v Bratislave. Bol zapojený do projektov diaľnic a ciest na Slovensku. Od šestnástich rokov sa venuje chalanom a dievčatám, ktorí sú z prostredia jeho bydliska- Petržalky a okolia. Chce spoznať mladých aj v iných regiónoch Slovenska a vyjsť z “bubliny” veľkomesta. Deti z veľkomesta si často neuvedomujú to, že aj keď majú svoje denno-denné problémy, nie sú na tom až tak zle, ako v iných regiónoch, kde sú mladí, ktorí potrebujú časté povzbudenie, pomoc alebo silno potiahnuť vo svojom živote. Mladí, ktorí častokrát nemajú ani základné veci, ktoré my vo veľkomeste máme. Pre Matúša je TfS spoločenstvom ľudí, ktorí boli viac obdarený vo svojom živote, majú potrebu sa zlepšovať a aktívne pomáhať iným, formovať Slovensko. Má rád životné výzvy a pracovať pre tých, ktorí to potrebujú je naozaj práca, ktorá má zmysel a je potrebná pre celú slovenskú spoločnosť.

Michaela Danišová

Rodáčka z Martina, ktorá absolvovala štúdium francúzštiny na bilingválnom gymnázium v Žiline, medzinárodné teritoriálne štúdiá v Prahe a magisterské štúdium Peace and Conflict Studies vo Švédsku. Popri škole organizovala spoločenské večery v študentských kluboch, kde usporadúvala vedomostné kvízy, filmové večery a hudobné koncerty. Po ukončení vysokej škole začala pracovať vo švédskej neziskovej organizácii venujúcej sa peacebuildingu v piatich afrických krajinách. Túžba pochopiť životy a skúsenosti ľudí z vojnových krajín ju zaviedla na dva roky do Konžskej demokratickej republiky. Tam sa venovala rozvoju programu zameraného na udržateľné riešenie konfliktov medzi znepriatelenými etnickými skupinami zápasiacimi najmä o pôdu. Zároveň si však začala uvedomovať akútnosť politickej a spoločenskej situácie vo svojej vlastnej krajine a jej túžba vrátiť sa domov rástla. Do TfS sa prihlásila, pretože verí v potenciál programu transformovať nielen životy znevýhodnených detí a mládeže, ale následne aj celej slovenskej spoločnosti. Je milovníčkou umenia v akejkoľvek podobe a forme, takže ju vo voľnom čase nájdete vysedávať v múzeách, divadlách, kinách a na koncertoch. Je feministkou pretože verí v nevyhnutnosť sociálnej, politickej a ekonomickej rovnosti pohlaví a rada sa s Vami o tejto a iných témach porozpráva.

Nikola Kašubová

Vyštudovala učiteľstvo slovenského jazyka, literatúry a histórie. Bakalárske štúdium absolvovala na Katolíckej univerzite v Ružomberku a magisterské na Univerzite Komenského v Bratislave. Úspešné ukončenie štúdia považuje za svoj najväčší úspech, pretože sama pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia a vie, že plniť si sen o vysokoškolskom vzdelaní je v takýchto podmienkach veľmi ťažký. Prostredníctvom Teach for Slovakia by chcela byť príkladom iným deťom a ukázať im, že sa to dá a byť im pri ich ceste za úspechom nápomocná.

Paulína Kožuchová

Paulína študovala jazyky a literatúru na Cambridgei a neskôr v Toronte, kde sa zamerala na slavistiku. Rok strávila aj v Rusku štúdiom na divadelných akadémiách. Začala sa zaujímať o feminizmus, rodovú rovnosť, násilie páchané na ženách a práva LGBT ľudí, a pôsobila v rôznych organizáciách zaoberajúcich sa týmito témami. To ju viedlo k absolvovaniu oboru rodové štúdiá vo Švédsku. Po návrate na Slovensko začala učiť angličtinu a občiansku výchovu.

Petra Krajňáková

pochádza z Trenčína a po štúdiu personálneho manažmentu na Slovensku a zahraničí celý svoj život zasvätila školstvu a vzdelávaniu. Pracovala 3 roky so slovenskými a zahraničnými študentmi na jednej z najväčších slovenských vysokých škôl, neskôr koordinovala Erasmus+ projekty pre konzorcium slovenských vysokých škôl a súčasne pôsobila ako externý hodnotiteľ Erasmus+ vzdelávacích projektov. Do Teach for Slovakia ju doviedla túžba po zmene a robiť niečo naozaj zmysluplné. Petra si počas pôsobenia v školstve uvedomila, že systém je zlý a potrebuje zmenu, ktorá musí začať od základov. Preto vymenila svoju kanceláriu v centre Bratislavy s výhľadom na hrad za školu na východe Slovenska, kde bude učiť informatiku a matematiku. V rámci svojho pôsobenia v Teach for Slovakia chce zužitkovať svoje skúsenosti so vzdelávacími projektami a tak prispieť k zmene kvality vzdelávania na Slovensku.

Peter Rášo

V živote sa zameral na techniku a skúmanie toho, ako svet funguje. Úspešne vyštudoval automatizáciu a kybernetiku na univerzite v Brne. Absolvoval zahraničné stáže vo Fínsku a Švédsku, kde skúsil, ako môže vyzerať kvalitné vzdelávanie a občianska spoločnosť. Začal snívať o takýchto podmienkach aj na Slovensku. Počas 5 rokov, kedy pracoval ako inžinier a vedec zistil, že peniaze z jeho daní na zmenu nestačia. Preto opustil dobre platenú prácu a pridal sa k TFS. V minulosti pomáhal ako dobrovoľník s festivalom dokumentárneho filmu o ľudských právach Jeden Svet a doučovaním v IQ Roma servis. Miluje všetko možné. Pohyb, prírodu, úsmev :).

Peter Šinály

Rodený Bratislavčan, no doma sa cíti na mnohých miestach na Slovensku. Študoval politické vedy na Viedenskej Univerzite. Počas štúdia veľa cestoval, pracoval na Cypre či v USA, absolvoval študijné pobyty v Prahe a v Talline. Odbornú prax absolvoval na európskych oddeleniach Viedenského magistrátu a Ministerstva dopravy SR. Do Teach for Slovakia sa prihlásil lebo videl ako funguje školstvo v iných krajinách, a chce prispieť k tomu, aby aj to Slovenské školstvo raz mohlo ísť príkladom. Po skončení programu by sa rád ďalej venoval školstvu, predovšetkým v oblasti medzinárodnej spolupráce.

Radka Komžíková

Vyštudovala Rozhlasovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku na Janáčkovej akadémii múzických umění v Brne, ktoré síce miluje, ale cíti potrebu a zodpovednosť žiť a fungovať na Slovensku. Veľa číta, ešte viac píše. Čoraz viac sa zaujíma o problematiku feminizmu a rodovej rovnosti, sleduje politiku a rada by sa jej v budúcnosti aktívne venovala, pretože verí, že je to jedna z najlepších ciest, ako meniť veci na Slovensku k lepšiemu. Zároveň verí v ľudí, v ich vôľu chcieť sa posúvať a pomáhať si. Jej cieľom je pracovať tak, aby to dávalo zmysel nielen jej. Nemá rada predsudky, ľahostajnosť, lenivosť a márnený potenciál. Miluje literatúru, jógu, Pohodu, deti, vlastne toho miluje strašne veľa. Byť súčasťou TFS je jeden z jej najväčších snov, lebo verí, že (si) treba dávať šancu.

Veronika Machová

Veronika je čerstvá absolventka Fakulty aplikovaných jazykov na EUBA. Veronika nevie len tak obsedieť na stoličke a tak, ako popri štúdiu a pôsobení v AIESEC, chce aj teraz niečo zmeniť. Vždy verila, že žiť na Slovensku má zmysel a že útekom do zahraničia nič nezmení. Verí, že aj našim deťom bude vedieť otvoriť oči a budú chcieť prevziať iniciatívu za svoje životy, okolie a krajinu.

Zuzana Bendíková

Zuzana študovala Európske štúdiá v Čechách, v Nemecku a v Dánsku. Kultúry chcela spoznávať aj počas prázdnin, preto sa vybrala pracovať na Island a učiť angličtinu v ruských táboroch. Za svoje najväčšie úspechy považuje publikovanie bakalárskej práce nemeckým nakladateľstvom a poďakovanie od mesta Sonderborg za organizáciu volejbalového zápasu a následné zvýšenie záujmu o volejbal v meste. Do TFS sa prihlásila, pretože sa venuje sexuálnej pedagogike a chce nadobudnúť pedagogické skúsenosti a prehľad o systéme školstva, aby vedela v budúcnosti argumentovať presadenie sexuálnej výchovy na školách. Vo voľnom čase organizuje PRIDE v Bratislave, dobrovoľníči v MVO Odyseus, bicykluje, turistikuje, číta a píše blog.